Lloyd’s Register - Privacyverklaring

Lloyd’s Register neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus en zet zich ervoor in dat uw persoonsgegevens altijd worden beschermd.

Wat is het doel van deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring beoogt om u duidelijke uitleg te verschaffen over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken tijdens uw interactie met ons en over wat uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens zijn.

Wie is Lloyd's Register?

“Lloyd’s Register” verwijst naar een internationale groep bedrijven die eigendom zijn van Lloyd’s Register Group Limited (bedrijf in het VK geregistreerd onder nummer 08126909), die op zijn beurt eigendom is van Lloyd’s Register Foundation (een charity in het VK geregistreerd onder nummer 1145988 en bedrijf in het VK geregistreerd onder nummer 07905861). 

Hoe kunt u contact opnemen met Lloyd's Register?

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

  • per e-mail: dataprotection@lr.org;
  • per post: Data Protection Officer, Lloyd’s Register, 71 Fenchurch Street, Londen, EC3M 4BS; of
  • per telefoon: (+44) 020 7423 1724.

Welke persoonsgegevens verzamelt Lloyd's Register?

Lloyd's Register verzamelt uitsluitend uw persoonlijke basisgegevens (zoals naam, e-mailadres en basiscontactgegevens, evenals andere informatie die u ons wilt verstrekken) en uitsluitend op de volgende manieren:

  • Informatie die u ons zelf verstrekt via onze website, schriftelijk, per telefoon, tijdens onze events of op andere wijze; of
  • Informatie die wij van u verkrijgen via uw interactie met onze websites en/of diensten.

Wij vragen u niet om gevoelige persoonlijke informatie en hebben niet de intentie om deze over u te verzamelen.

Waarom verzamelt Lloyd's Register persoonsgegevens?

Lloyd's Register heeft persoonlijke basisgegevens van u nodig om te kunnen antwoorden op vragen die u ons stelt en om u informatie over onze diensten te verstrekken (via nieuwsbrieven, sectorrapporten, informatie over onze producten en diensten, uitnodigingen voor events, enquêtes, marktonderzoek enz.). U hebt ons toestemming gegeven om deze te ontvangen of deze zijn verbonden met producten of diensten van Lloyd's Register waarvan wij menen dat u hiervoor mogelijk belangstelling hebt.  Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden.

Lloyd's Register verzamelt informatie over uw gebruik van onze websites met cookies. We doen dit zodat we u een betere en persoonlijker ervaring kunnen bieden en, samen met informatie en gebruiksgegevens van andere gebruikers, de content, lay-out en werking van onze websites kunnen verbeteren.  Nadere informatie vindt u in ons cookiebeleid.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

Lloyd's Register bewaart uw persoonsgegevens veilig met gebruik van gepaste technische en organisatorische maatregelen. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan iemand buiten de LR groep, of aan enige persoon of entiteit buiten het Verenigd Koninkrijk en/of de Europese Unie, behalve en in de mate: (i) waarin dit nodig is voor de in deze privacyverklaring vermelde doeleinden; en (ii) als wij ons ervan hebben vergewist dat de juiste waarborgen voorhanden zijn om ervoor te zorgen dat dergelijke informatie wordt bewaard en gebruikt in overeenstemming met deze verklaring en op een wijze die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (EU2016/679).  

Wij gebruiken dienstverleners om onze websites te beheren, onder meer voor website-hosting en zoekfunctionaliteiten en sommige van deze dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de diensten die zij ons leveren. Wij waarborgen dat ook deze dienstverleners deze privacyverklaring naleven.

Hoe lang bewaart Lloyd's Register persoonsgegevens?

Lloyd's Register bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. 

Wat zijn uw wettelijke rechten?

U hebt een aantal wettelijke rechten aangaande uw persoonsgegevens waaronder:

  • het recht op inzage en een kopie van uw persoonsgegevens;
  • het recht op rectificatie van eventuele onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;
  • het recht op wissing van uw persoonsgegevens;
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lloyd's Register en het recht om deze verwerking te beperken;
  • het recht om uw toestemming voor verwerking op elk gewenst moment in te trekken (inclusief het recht om op elk gewenst moment uw abonnement op onze publicaties te beëindigen of te stoppen, hetzij door contact met ons op te nemen via de in deze privacyverklaring vermelde contactgegevens of door te klikken op de afmeldingslink in de e-mails die u van ons krijgt).

Neem a.u.b. contact met ons op als u gebruik wilt maken van een van uw wettelijke rechten.  Wij beantwoorden vragen over de rechten die u wilt uitoefenen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek. Als het verzoek complex is of aanzienlijke hoeveelheden gegevens betreft, dan reageren wij binnen drie maanden.

Wat doen wij met uw persoonlijke informatie, wanneer u een van onze kantoren bezoekt?

Wanneer u een van onze kantoren bezoekt, verzamelen wij alleen uw persoonlijke basisgegevens (zoals uw naam, e-mailadres en basiscontactgegevens, evenals andere informatie die u ons wilt verstrekken). Deze persoonlijke basisgegevens verzamelen wij alleen met het oog op het handhaven van de veiligheid van de locatie. Bij binnenkomst wordt u gevraagd om u aan- en af te melden en krijgt u mogelijk een bezoekerspas. Indien er gebruik wordt gemaakt van Closed Circuit Television (CCTV), wordt dit gebruikt om u te informeren over de veiligheidsregels van deze locatie. 

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u een klacht hebt over de wijze waarop Lloyd's Register omgaat met uw persoonsgegevens, neem dat contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van Lloyd's Register. De contactgegevens vindt u hierboven.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder.  De relevante toezichthouder voor Lloyd’s Register is de UK Information Commissioner’s Office (om een klacht in te dienen of uw zorgen te uiten, gaat u naar: https://ico.org.uk/concerns/).

Actualiseert Lloyd's Register de privacyverklaring?

Llloyd's Register kan de inhoud van deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.  U moet deze privacyverklaring van tijd tot tijd raadplegen om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de meest recente versie die van toepassing is telkens als u onze website bezoekt. Deze privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 3 juli 2018.