Over CPION

CPION staat voor Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. CPION is een onafhankelijke organisatie, die post-initiële en permanente educatie-opleidingen toetst, diplomeert of certificeert en registreert. CPION doet dit in opdracht van vijf stichtingen, die zijn belast met het toezicht op de kwaliteit van deze opleidingen. In het verlengde van dit mandaat beheert CPION de diverse registers waarin deze opleidingen na een positief afgesloten toetsing worden opgenomen. Deze opleidingen mogen zich dan ‘Registeropleiding’ noemen. Daarnaast bewaakt CPION de kwaliteit en actualiteit van de registers door middel van een jaarlijkse evaluatie. Door de grote ervaring die CPION heeft met de inhoudelijke toetsing van opleidingen, verzorgt CPION tevens de audits voor instellingen en docenten die opname nastreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Mondiale expertise

CPION is onderdeel van LRQA Nederland B.V., een mondiale autoriteit op het gebied van kwaliteitscontrole en certificeren. Dit garandeert kwaliteit en continuïteit.

Over LRQA Nederland B.V.

LRQA Nederland B.V. maakt deel uit van de internationale LRQA organisatie en omvat een aantal organisaties (waaronder CPION) op het gebied van kwaliteitsbeoordeling, certificeren en registreren. Deze bestrijken verschillende werkvelden en sectoren, maar hebben één ding gemeen: ze dragen allemaal bij aan hogere standaards op het gebied van educatie - van beroeps- tot hoger en post-initieel onderwijs.