CPION – Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland De centrale organisatie voor het toetsen, diplomeren en registreren van postinitiële opleidingen

Welkom op de site van CPION, de overkoepelende organisatie voor de regulering van opleidingen die aansluiten op wetenschappelijk/hoger onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs en voor opleidingen in het kader van de permanente educatie. Namens vier stichtingen op het gebied van postinitieel onderwijs en één stichting voor permanente educatie vervult CPION 3 functies:

1. CPION toetst postinitiële opleidingen

Direct naar Opleidingen laten toetsen
Een positief afgesloten toets is een voorwaarde voor erkenning van de opleiding als SHO-, SPHBO-, SPWO- of SPEN-Registeropleiding en opname in het Opleidingenregister.

2. CPION waarmerkt diploma’s en certificaten

Deelnemers aan Registeropleidingen krijgen een diploma (na geslaagde toets) of een certificaat (na afronding zonder toets). Deze erkende diploma’s en certificaten worden uitgegeven door de bij CPION aangesloten educatieve stichtingen.

3. CPION registreert

CPION beheert drie registers:
1. Opleidingenregister (register van positief getoetste post-initiële opleidingen)
2. Abituriëntenregister (register van personen met CPION-diploma of –certificaat)
3. PE-register (landelijk register voor Permanente Educatie opleidingen)